Welkom op de website van A.B.C.Samenwerking te Treebeek-Brunssum

 

Dit is de openingspagina van onze uitvaartvereniging.
Onder de verschillende kopjes is er diverse informatie te vinden over onze vereniging.

MEDEDELING: IVM DE CORONA-PERIKELEN IS HET NOODZAKELIJK DAT WIJ VOOR DE LEDENVERGADERING INDIEN U WILT DEELNEMEN UW AANMELDING ONTVANGEN. DE ALGEMENE LEDENVERGADERING IS GEPLAND OP DONDERDAG 20 MEI 2021. 

MOCHT U GEDACHTEN MET ONS WILLEN WISSELEN DAN KAN DAT VIA DE E-MAIL AAN ONZE ADMINISTRATEUR. 

Wij vertrouwen er op met deze web-site u als leden en niet-leden een stukje op weg te kunnen helpen en de nodige informatie te kunnen geven.

ABC Samenwerking wordt voluit geschreven als Algemene Begrafenis- en Crematievereniging Samenwerking.

  Welkom bij Uitvaartvereniging Laatste Eer Hoogersmilde

 

 

 

 

 

 

Laatste Eer Hoogersmilde

  Op 2 november 1913 is opgericht de Protestantsche Begrafenis-Vereeniging "Samenwerking" te Hoensbroek.
met, Begraafplaats gelegen Sectie B, Nummer 142, Gemeente Amstenrade.

De Staatsmijnen brachten mensen uit het hele land er toe zich in Zuid-Limburg te gaan vestigen.
Het tuindorp Treebeek werd gebouwd, en werd een Protestantse enclave in het Rooms-Katholieke Zuiden.

Natuurlijk vonden er ook overlijdens plaats,
en waren er vaak moeilijkheden met betrekking tot het op een waardige wijze ter aarde bestellen van de overledene. Er was natuurlijk bij iedere RK-Kerk de kerkelijke begraafplaats, maar??..
een protestant mocht niet begraven worden op die gewijde grond, daarnaast, wilden protestante toendertijd niet begraven worden naast een katholiek!

 

 

 

 

 


Laatste Eer Hoogersmilde

 

 Dat leidde er dan ook toe dat op 2 november 1913 de Protestantsche Begrafenis-Vereeniging  "Samenwerking" te Hoensbroek.
werd opgericht met, een eigen Begraafplaats.

Het doel van de vereniging zoals omschreven in artikel 2 van de statuten:
Om op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap en, geïnspireerd vanuit een christelijke visie, onderlinge hulp te verlenen op het gebied van de uitvaart en een overledene op de meest waardige wijze, overeenkomstig zijn/haar wensen, naar zijn laatste rustplaats te brengen, mede om te voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens een winstbejag wordt.

In de huidige tijd is de grote onderlinge afstand tussen katholiek en protestant gelukkig bijna geheel verdwenen, maar, de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens lijkt wel steeds vaker tot winstbejag te worden.

Gelukkig zijn wij als vereniging nog steeds in staat om onze leden tegen een redelijke premie een goed pakket aan te bieden. De commercie grijpt echter steeds meer om zich heen!