Hoe schrijf ik een perbericht.

Wilt u de pers benaderen, dan is een persbericht het meest gebruikte middel. Jammer genoeg wordt dit vaak verkeerd toegepast, waardoor veel persberichten in de prullenbak van de redactie verdwijnen. Waar moet u op letten?

Selecteer informatie die voor lezers interessant is.
Houdt rekening met de beoogde lezer van het uiteindelijke artikel, de aard van het persmedium; is het een vakblad een regionaal of een landelijk dagblad?, welke stijl is gewenst, in welke informatie zijn de lezers geinteresseerd?

Zorg voor een goede tijdsplanning.
Persberichten moeten actueel zijn. Het maakt bijvoorbeeld nogal wat verschil of het bericht op maandag, dinsdag of zaterdag verschijnt. In het eerste geval zullen veel minder mensen het bericht lezen dan op een zaterdag. Aan de andere kant maakt een persbericht wel meer kans geplaatst te worden op een maandag of dinsdag, omdat er dan minder teksten worden aangeleverd.

Zorg voor voldoende informatie.
Zet op een rijtje welke gegevens het bericht in ieder geval dient te bevatten. Beschik over voldoende informatie als u het persbericht schrijft. Laat het ook altijd even nalezen door verschillende mensen binnen de organisatie.

Breng de informatie objectief.
Het bericht komt het beste over wanneer de tekst kort en zakelijk is geformuleerd. Vermijd termen als ?van grote waarde?, ?uniek? of ?de beste?. De journalist kan deze gegevens niet controleren en zal ze zeker schrappen. Subjectieve waarde-oordelen roepen twijfel op over de beoordeling van de afzender. Het eigenbelang druipt dan vaak van de boodschap af. Wil de zender slechts advertentiekosten besparen? Grote kans dat het bericht daarom niet geplaatst wordt.

Verstuur zo weinig mogelijk berichten onder embargo.
U kunt het persbericht onder embargo versturen. Boven het bericht staat dan duidelijk aangegeven dat er een embargo rust op een bepaalde datum en/of tijdstip. U geeft daarmee aan dat het bericht niet voor een bepaalde tijd geplaatst mag worden. Een redactie hoeft zich hier echter niet aan te houden, maar zal dit meestal wel doen.


Vaste elementen in een persbericht.
Elk persbericht bevat een aantal vaste elementen.

1. Aanduiding afzender
Plaats boven het persbericht de aanduiding van de afzender. De aanduiding geeft informatie over de naam van de organisatie, het adres, het telefoonnummer en het fax en emailadres.

2. Aanduiding PERSBERICHT
Het woord PERSBERICHT staat in opvallende letters boven het bericht.

3. Indien van toepassing staat hier embargo en de tijdsduur hiervan.

4. Datum van verzending zodat de journalist de actualiteit kan bepalen.

5. De kop.
De kopregel is de regel in grote letters boven het persbericht en geeft aan wat het belangrijkste nieuwsfeit is. Hij geeft neutraal en zo exact mogelijk aan waar het bericht over gaat. De kopregel is in telegramstijl geschreven. Erg kort, zonder overbodige lidwoorden.

6. Eerste alinea of lead.
De lead is de eerste alinea. Deze alinea geeft antwoord op minstens vier van de klassieke journalistische vragen:
Wie;
Wat;
Waar;
Wanneer;
In de eerste regel komen wie en wat terug.

7. De rest van de tekst.
De rest van de tekst ovat de andere geselecteerde feiten in volgorde van afnemende belangrijkheid. Dit is vaak de meest geschikte plaats voor de behandeling van de ?vijfde W?: waarom of hoe. De tekst hoort van algemeen naar gedetailleerd te gaan. Het bericht dient zo opgebouwd te worden dat van onderaf elke alinea kan wegvallen zonder dat de essentie verloren gaat.

8. Tegenwoordige tijd.
Het gehele bericht staat zoveel mogelijk in de onvoltooide of voltooide tegenwoordige tijd. Daardoor krijgt de tekst de beoogde sfeer van actualiteit.

9. Tussenkoppen.
Tussenkoppen helpen de journalist en de lezer zich snel te orienteren op de inhoud van het persbericht. Houd de tussenkoppen kort. Ze geven de essentie van de volgende alinea weer.

10. Regelafstand.
Een regelafstand van 1,5 is het b este.

11. Witmarge.
Zorg voor een ruimte witmarge aan beide zijden van het papier van zo?n 4 cm.

12. Woordverwijzing.
Onderaan de pagina staat het eerste woord van de volgende bladzijde. De journalist ziet dan dat het persbericht nog doorloopt.

13. Pagina-aanduiding.
Als de pagina?s genummerd zijn, kan de journalist altijd controleren of hij alles heeft gehad.

14. Afsluitteken /////
Om aan te geven wanneer het persbericht eindigt en waar de andere informatie begint, kan een streep of stippellijn geplaatst worden.

15. Aanduiding bijlage(n).
Onder het persbericht, na het afsluitteken, dient vermeld te worden welke bijlagen zijn ingesloten. Dit zijn vaak uitnodigingen of foto?s.

16. Nadere informatie.
Onder het persbericht staan de naam, de functie en het telefoonnummer van de contactpersoon van de organisatie. Naast het telefoonnummer van het werk kan hier ook het privenummer geplaatst worden. Een journalist werkt niet precies kantooruren.